Logo Gminy Wycko

Życie jest bezcennym darem

Bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w 2016 roku, finansowane przez Powiat Lęborski.

1. Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego.

Badaniami objęci są mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

 1. badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
 2. badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
 3. badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
 4. konsultacja lekarska.

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty mężczyźni zgłaszają się osobiście do centralnej rejestracji, w godzinach od 8:00-11:00 /IV piętro budynku SPSZOZ w Lęborku/. W memencie rejestracji pacjent otrzyma skierowanie na wykonanie badań. W sytuacjach wyjątkowych rejestracji można dokonać również telefonicznie – w centralnej rejestracji SPSZOZ w Lęborku – nr telefonu 59 8635 289, 59 8635 283, jednak w dalszej kolejności należy zgłosić się po odbiór skierowania na badania.

2. Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych.

Badaniami objęte są wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

 1. porada lekarska,
 2. badanie USG stawów biodrowych,
 3. wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki zaopatrzenia ortopedycznego.

O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie dziecka z SPSZOZ w Lęborku, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą przed planowanym terminem badania dziecka. Rodzice dzieci urodzonych w innych szpitalach, a zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego mogą rejestrować się telefonicznie w centralnej rejestracji SPSZOZ w Lęborku – nr tel. 59 8635 289, 59 8635 283 lub zgłaszać się osobiście. Badania realizowane będą we wtorki o godz. 8.00 w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej /IV piętro SPSZOZ w Lęborku/.

3. Badania obrazowe piersi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi.

Badaniami objęte są kobiety z terenu powiatu lęborskiego, w wieku od 34 do 49 lat oraz po 70 roku życia, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań obrazowych piersi. W ramach jednego badania profilaktycznego zostaną wykonane następujące czynności:

 1. badanie palpacyjne piersi wykonane przez lekarza radiologa z nauką samodzielnego wykonywania badania palpacyjnego przez kobietę,
 2. zebranie wywiadu,
 3. kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (usg piersi, mammografia lub oba badania równoczasowo — w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi),
 4. wykonanie badania (usg, mammografia),
 5. wydanie wyniku przeprowadzonego badania,
 6. określenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia patologii wymagającej leczenia – stosowne skierowanie pacjentki.

Na badania można rejestrować się telefonicznie /nr 59 8635 227, 59 8635260/ lub osobiście w rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej /I piętro – RTG/ Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.