Logo Gminy Wycko

Zwrot podatku akcyzowego 2018

Informujemy, iż każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien przedstawić faktury Vat:

  1. w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Wicko wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  2. w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Wicko wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie Urzędu Gminy w Wicku, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1)  z dnia 28 czerwca 2013 r.  w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do którego załącznikiem jest  wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.