Logo Gminy Wycko

Zwrot części podatku za paliwo rolnicze.

W 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wzrasta z dotychczasowych 86 złotych za 1 ha do 100 złotych. Dodatkowy limit otrzymają hodowcy bydła.

Na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który należy złożyć do Wójta Gminy Wicko w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 r., producent rolny, który posiada bydło powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR w Lęborku o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór wniosku akcyza 2019
  2. WNIOSEK DJP
  3. Załącznik do wniosku akcyza