Logo Gminy Wycko

Zuzanna Pobudkiewicz laureatką nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

Podczas wtorkowej sesji Rady Gminy Wicko, w dniu 24 września 2019 r., Zuzanna Pobudkiewicz otrzymała z rąk Zastępcy Wójta Gminy Wicko – Agnieszki Wolańskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wicko – Jacka Stanucha nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Miłym akcentem był występ laureatki, która zaprezentowała swoje wokalne umiejętności.

nagroda002

Serdecznie gratulujemy Zuzannie i życzymy dalszych sukcesów!

Jest to nagroda przyznawana corocznie osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom, których działalność w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury miała znaczenie dla kultury na terenie gminy Wicko, na podstawie całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Wysokość nagrody określa każdorazowo Wójt Gminy Wicko w drodze zarządzenia. W tym roku wysokość nagrody wynosiła 2 000 zł.

Szczegółowe warunki przyznawania nagrody zostały określone w Uchwale Rady Gminy Wicko Nr XLI/24/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród i wyróżnień w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

nagroda010