Logo Gminy Wycko

Złóż wniosek o 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Logotypy "500+" i inne1 sierpnia 2017 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku rozpocznie akcję przyjmowania wniosków o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

KIEDY I GDZIE BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o świadczenia 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Dodatkowo, w przypadku świadczenia 500+, wnioski będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków, których wykaz znajduje się na stronie https://rodzina500plus.gov.pl/wniosek-500-zl-na-dziecko-banki.html.

Forma elektroniczna jest optymalna zarówno dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi, jak i dla instytucji rozpatrujących wnioski, ponieważ czas, który pracownicy musieliby przeznaczyć na przyjmowanie wniosków, mogą poświęcić na ich rozpatrywanie. Ponadto wnioski składane elektronicznie są automatycznie zaczytywane do systemów informatycznych, co eliminuje potrzebę ich ręcznego wprowadzania.

Należy pamiętać, że wnioski będą przyjmowane jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które zostały przyznane w ubiegłym roku na okres zasiłkowy 2016/2017 tj.

 • świadczenie 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 30 września br.;
 • zasiłek rodzinny do 31 października br.

To komfortowa sytuacja, umożliwiająca wybór dogodnego terminu złożenia wniosku. Co ważne, aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wnioski należy składać w przypadku świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października 2017 r. natomiast w przypadku świadczeń rodzinnych i opiekuńczych do dnia 30 listopada 2017 r.

Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń zależy od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Poniżej podano w formie tabeli terminy wydania decyzji oraz pierwszych wypłat świadczeń w zależności od miesiąca złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500+”

 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu SIERPNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do 31 października
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu WRZEŚNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do 30 LISTOPADA
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu PAŹDZIERNIKU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do 31 GRUDNIA
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu LISTOPADZIE – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do 31 STYCZNIA (bez wyrównania za X)
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu GRUDNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do końca LUTEGO (bez wyrównania za X I XI)
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu STYCZNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do końca LUTEGO (bez wyrównania za X, XI I XII)

ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu SIERPNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty zasiłku do do 30 LISTOPADA
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu WRZEŚNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty zasiłku do do 31 GRUDNIA
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu PAŹDZIERNIKU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty zasiłku do 31 GRUDNIA
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu LISTOPADZIE – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty zasiłku do do końca LUTEGO
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu GRUDNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty zasiłku do końca LUTEGO (bez wyrównania za XI)

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu SIERPNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do 31 października
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu WRZEŚNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do 30 LISTOPADA
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu PAŹDZIERNIKU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do 31 GRUDNIA
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu LISTOPADZIE – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do 31 STYCZNIA (bez wyrównania za X)
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu GRUDNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do końca LUTEGO (bez wyrównania za X I XI)
 • Dla wniosków złożonych  w miesiącu STYCZNIU – termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń do końca LUTEGO (bez wyrównania za X, XI I XII)

Wnioski o świadczenia będzie można pobrać oraz składać osobiście w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych:

 • w pokoju Nr 3 -wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze „500+”, dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny;
 • w pokoju Nr 2- wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Godziny urzędowania ośrodka:

 • poniedziałek w godz. od 7:30 do 16:30
 • wtorek w godz. od 7:30 do 15:30
 • środa w godz. od 7:30 do 15:30
 • czwartek w godz. od 7:30 do 15:30
 • piątek w godz. od 7:30 do 14:30

WAŻNE

Z powodu zmiany struktury wniosków o świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2017 r.  i późnym wprowadzeniu zmian ustawodawczych druki wniosków w formie papierowej najprawdopodobniej nie będą dostępne od dnia 1 sierpnia 2017 r. o ich dostępności będziemy informować na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku oraz Gminy Wicko i ich portalach społecznościowych. Ponadto informuje się, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. będzie możliwość pobrania nowych druków wniosków na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku w zakładce Dział Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych/ Druki do pobrania pod adresem http://bip.ops.wicko.pl/Article/id,59.html oraz stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/