Logo Gminy Wycko

Złote Gody – wrzesień 2017.

W dniu 22 września 2017roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku, odbyła się uroczystość „Złotych Godów.” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał wszystkim Jubilatom – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten, jest cywilnym odznaczeniem państwowym, ustanowionym jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz. Jubilatom wręczono odznaczenia, upominki, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem.
Po zakończeniu części oficjalnej, jubilaci oraz wszyscy goście, zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz okolicznościowy tort.
Wszystkim Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życząc długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu, oraz radości z dzieci, wnuków i prawnuków.

Jubilaci:

  • Helga i Władysław Czaplewscy
  • Zofia i Zbigniew Ekman
  • Regina Król-Jarosińska i Tadeusz Jarosiński

Fotografia - Złote Gody – wrzesień 2017.

Fotografia - Złote Gody – wrzesień 2017.

Fotografia - Złote Gody – wrzesień 2017.

Fotografia - Złote Gody – wrzesień 2017.

Fotografia - Złote Gody – wrzesień 2017.