Logo Gminy Wycko

Złote Gody Państwa Wiesławy i Henryka Rusinów z Wicka

W dniu 20 grudnia 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku, odbyła się uroczystość „Złotych Godów.” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Państwu Wiesławie i Henrykowi Rusinom Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie cywilne odznaczenie państwowe. Stanowi formę nagrody dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku. To medal w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej gwiazdy. Na awersie, na okrągłej tarczy umieszczone są dwie róże. Na odwrotnej stronie widnieje monogram RP, a w otoku napis: Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubilaci mają za sobą co najmniej pół wieku  wspólnej drogi, to wiele wspólnych trosk, marzeń, tęsknot, małych i większych radości – i za to należą się podziękowania oraz wyrazy uznania za dochowanie wierności przysięgi małżeńskiej, za trud zmagania się z prozą życia codziennego, za piękną postawę i wzór dla młodego pokolenia, że można, że warto i należy tak żyć.

Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz. Podczas uroczystości  Złoci  Jubilaci oprócz medali otrzymali okolicznościowe dyplomy, kwiaty oraz kosz upominkowy.

Małżonkom serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na następne lata życia.

złote gody013

złote gody018

złote gody023