Logo Gminy Wycko

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W WICKU

Jednostka budżetowa Gminy Wicko

NIP:841-172-16-62
REGON:000271420