Logo Gminy Wycko

Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W dniu 3 czerwca 2017 r. na Stadionie w Charbrowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W zawodach udział wzięli młodzi reprezentanci z OSP Łebieniec oraz młodzież z Wicka i Wrześcia, która połączyła swoje siły tworząc zgraną drużynę.

Zawody rozegrane zostały zgodnie z Regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych CTiF pod czujnym okiem Komendanta Gminnego OSP Ryszarda Packa oraz opiekunów z poszczególnych jednostek.

Zmagania odbyły się w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe. Zmierzenie się w jak najkrótszym czasie z przeszkodami umieszczonymi na środku toru, takimi jak: napełnienie 5 litrami wody tarczy nalewowej, pokonanie ścianki czy tunelu, a następnie wykonanie zadań na stanowisku węzłów oraz stanowisku przyrządów i armatur, budziły ogromne emocje.

Po zaciętej walce Druh Grzegorz Kopciński, kierowca wozu strażackiego z OSP Wicko ochłodził wodą uczestników zawodów, co wywołało u nich ogromną radość.

Prezes ZOG ZOSP RP Agnieszka Wolańska wręczyła Prezesom jednostek OSP Łebieniec, Wicko i Wrzeście puchary oraz dyplomy za udział w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych MDP, a wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Złożyła również życzenia dzieciom z okazji Dnia Dziecka.

Po podsumowaniu punktacji I miejsce zdobyła MDP z Łebieńca – 1076 pkt, a II miejsce OSP Wicko/Wrzeście – 1055 pkt.

W dniu tym ważniejsza od wyników bała jednak możliwość wspólnego spędzenia czasu z młodzieżą oraz popularyzowanie zagadnień ochrony p.poż.

Dziękujemy Pani Paulinie Muszyńskiej za udostępnienie zdjęć z Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.