Logo Gminy Wycko

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE

W ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na lata 2014 – 2020, na obszarze wszystkich Gmin, które obejmuje strategia odbędą się w najbliższych tygodniach pierwsze spotkania konsultacyjne, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego obszaru.

Spotkanie dla mieszkańców naszej Gminy odbędzie się 01 października 2015 r. w godz. 16:30 – 18:00 w  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku.

Wszystkie zaplanowane spotkania poświęcone będą przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach!