Logo Gminy Wycko

Zapraszamy na „NIEPODLEGŁOŚCIÓWKĘ”

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku zaprasza na „NIEPODLEGŁOŚCIÓWKĘ”, która odbędzie się 9 listopada 2017 roku o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.

Dyrektor Szkoły
Jacek Perłak

Plakat Niepodległośćówki zawierający powyższe informacje