Logo Gminy Wycko

Zaprasza dzieci i młodzież szkolną na lekcję przestrogi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku we współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza dzieci i młodzież szkolną na lekcję przestrogi, która odbędzie się w dniu 20.06.2017 (wtorek).

Miejsce: budynek GOKiS, sala Klubu Integracji Społecznej

Czas trwania: 16:30 – 18:00

W programie między innymi:

  • projekcja filmu pt. „Przyjaciel”
  • burza mózgów, dyskusje – kształtowanie pojęcia przyjaźni
  • praca z tekstem
  • ekspresje muzyczno-ruchowe

Cel spotkania: zwiększenie świadomości dot. potrzeby przyjaźni, kształtowanie w nich bezinteresownej chęci pomagania, uwrażliwienie na potrzeby innych (stymulacja współczucia; empatii), rozwijanie umiejętności budowanie zaufania i lojalności w kontekście relacji międzyludzkich.

„Jeśli jest coś, co uszlachetnia duszę, to mieć przyjaciela. Jeśli jest coś, co jeszcze bardziej uszlachetnia duszę, to samemu być przyjacielem.” – Ryszard Wagner

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!