Logo Gminy Wycko

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do likwidacji zagrożeń na obszarze zależnym od rybactwa w celu zachowania jego atrakcyjności

Logotypy - Uni Europejskiej, PO Ryby i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Realizacja projektu „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemicznych, ekologicznych, innych miejscowych zagrożeń oraz gaszenia pożarów na obszarze zależnym od rybactwa w celu zachowania jego atrakcyjności”, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” na lata 2007 – 2013 realizowana jest zgodnie z umową o dofinansowanie nr 01134-6173-SW1102881/14/15.

Planowany cel operacji:

Celem operacji jest ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obszarów objetych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 na obszarze LGR poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

WICEK – NOWY SAMOCHÓD OSP WICKO

Kosztował 719 820 złotych, ma napęd 4×4, zbiornik na 3 tysiące litrów wody i wyposażenie do efektywnych działań chemiczno – ekologicznych – taki właśnie jest WICEK najnowszy wóz przyjęty do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wicku.

Jest to jedyny takiego rodzaju sprzęt na terenie Powiatu Lęborskiego oraz gmin Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino.

Na zakup auta jednostka OSP w Wicku otrzymała dofinansowanie w wysokości 293 512 tys. zł. w ramach projektu „Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemicznych, ekologicznych, innych miejscowych zagrożeń oraz gaszenia pożarów na obszarze zależnym od rybactwa w celu zachowania jego atrakcyjności” jak również dotacje z budżetu Gminy Wicko oraz dotację w ramach zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem ma istotne znaczenie dla skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Wicko i całego powiatu Lęborskiego. Jednostka OSP Wicko, jest w składzie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz Wojewódzkiej Brygady Odwodowej i dysponowana jest do zdarzeń o dużych rozmiarach na terenie powiatu, województwa i kraju.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Fotografia z uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.