Logo Gminy Wycko

Zakończenie realizacji zadania pn. “Czyste Powietrze Gminy Wicko – edycja 2017.”

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuInformujemy o zakończeniu realizacja zadania pn. ,, Czyste Powietrze Gminy Wicko – edycja 2017.” Pomoc finansową na modernizację źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych otrzymało łącznie siedmiu wnioskodawców. Ogólna kwota kosztów kwalifikowanych wyniosła 118 340,10 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosło 29 585,03 zł, natomiast z budżetu Gminy Wicko została zadysponowana kwota w wysokości.

5 917,00 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane na konto Gminy Wicko po rozliczeniu umowy, która została zawarta z WFOŚiGW w Gdańsku.
W związku z uzyskanym dofinansowaniem do zadania modernizacji źródła energii cieplnej w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze Gminy Wicko – edycja 2017”, gmina Wicko zrealizowała działania edukacyjne takie jak: utworzenie zakładki na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wicko „Czyste Powietrze Gminy Wicko”, zorganizowano w Urzędzie Gminy punkt informacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać odpowiedzi na pytania związane z modernizacją źródła ciepła, przygotowano również dla nich ulotki, zorganizowano konkurs ekologiczny we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy Wicko.

Wszystkie podjęte działania mają jeden wspólny cel podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, oraz uświadamianie sobie zagrożeń płynących z niskiej emisji.

Zasady konkursu zostały określone przez WFOŚiGW pod adresem www: http://wfos.gdansk.pl/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2017