Logo Gminy Wycko

Zakaz wypalania w lesie, na polach i łąkach.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że z uwagi na trwający okres zagrożenia pożarowego w Lasach Państwowych, powołując się na zapisy w ustawie o ochronie środowiska i w ustawie o lasach, informuje o bezwzględnym zakazie wypalania pozostałości pozrębowych tj. gałęzi, a także pozostałości roślinnych w lesie, na polach i łąkach.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych przepisów właściciel gruntu podlega karze aresztu lub grzywny. Dodatkowo zastosowanie tu znajduje również kodeks karny i kodeks wykroczeń.