Logo Gminy Wycko

XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W dniu 29 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Wicku odbyły się eliminacje szczebla gminnego XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego patronat objął Wójt Gminy Wicko. Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół z terenu Gminy Wicko.

Turniej pożarniczy 2019001

Celem turnieju było propagowanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Turniej pożarniczy 2019011

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach : klasy I – VI  i  klasy VII – VIII oraz gimnazjum. Turniej Składał się z części pisemnej oraz ustnej. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą interdyscyplinarną, od znajomości technik ratowniczo – gaśniczych- aż po korpusy i stopnie służbowe występujące w Państwowej Straży Pożarnej.

Turniej pożarniczy 2019036

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie: dh Patrycja Widz – OSP Strzeszewo, dh Karol Kopciński – OSP Wicko, dh Katarzyna Blok – OSP Wrzeście, przedstawiciel KP PSP Lębork st. kpt. Piotr Krzemiński oraz pracownik Urzędu Gminy w Wicku Aleksandra Domarecka.

Ostatecznie najlepszymi okazali się uczniowie:

I grupa wiekowa:

  • I miejsce – Natalia Waleśkiewicz (SP Wicko),
  • II miejsce –  Paweł Gałafin (SP Szczenurze),
  • III miejsce – Hubert Sanocki (SP Wicko).

II grupa wiekowa:

  • I miejsce – Aleksandra Mikołajewska (SP Szczenurze),
  • II miejsce –  Oliwia Gil  (Gimnazjum Wicko),
  • III miejsce – Błażej Grabowski (SP Szczenurze).

Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki,  a laureatom dodatkowo nagrody rzeczowe. Niebawem zwycięzcy gminnych eliminacji spróbują swoich sił w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w dniu 05.04.2019 r. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Turniej pożarniczy 2019071