Logo Gminy Wycko

Wyrok Trybunału w sprawie opodatkowania wiatraków korzystny dla gmin

wyrok wiatraki

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją przepisów, które w połowie 2018 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia wprowadziły zmiany w opodatkowaniu wiatraków. Mowa tu o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych    innych ustaw. Wprowadziła ona zasady opodatkowania wiatraków – na korzyść właścicieli, ale ze stratą dla gmin. Przywrócone zostało bowiem opodatkowanie tylko części budowlanych wiatraka, czyli fundamentu i masztu. Pozostałe części, takie jak turbiny, gondole, łopaty, znów były nieopodatkowane. W związku z tym Gmina Wicko musiała zwrócić operatorom farm wiatrowych blisko 6 mln zł w trakcie pierwszej połowy roku budżetowego, nie otrzymując jakiegokolwiek czasu na dostosowanie swojego budżetu, ani nie otrzymując żadnej      rekompensaty za utracone dochody. Łącznie w 2018 r. nasza gmina utraciła z tego powodu  ponad 11,5 mln zł.

,,Ustawodawca przyjął przepisy niezgodne z konstytucją. Nowe regulacje działając wstecz zrujnowały budżety wielu gmin, doprowadzając je do konieczności wdrażania programów naprawczych. Wobec korzystnego dla naszej Gminy wyroku Trybunału Konstytucyjnego podjęliśmy kroki zmierzające do uzyskania rekompensaty należnych nam środków w kwocie 11,5 mln zł wraz z odsetkami” – mówi Dariusz Waleśkiewicz Wójt Gminy Wicko.