Logo Gminy Wycko

Wyniki konkursu “Żyjmy Ładniej”

W  roku bieżącym odbyła się XVII edycja powiatowego konkursu ,,Żyjmy Ładniej” pod patronatem Starosty Lęborskiego.
Organizatorami konkursu są:
– Starostwo Powiatowe w Lęborku
– Urząd gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
– Urząd Gminy w Cewicach
– Urząd Gminy w Wicku
– Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lęborku

W dniu 13.07.2017 r. odbyło się  podsumowanie przeprowadzonych lustracji posesji biorących udział  w konkursie  ,,Żyjmy Ładniej”.

Komisja konkursowa pracowała  w składzie:

  1. Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lęborku – przewodnicząca
  2. Aleksandra Myszk – przedstawiciel Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęb.
  3. Anna Rosin – przedstawiciel Urzędu Gminy w Cewicach
  4. Marta Porzucek – przedstawiciel Urzędu Gminy w Wicku.

Komisja  oceniała 36 posesje z terenu gmin: Cewice, Wicko, Nowa Wieś Lęborska.
Zgłoszone posesje oceniane były w  kategoriach:
– posesje rolnicze
– posesje nierolnicze
– inne

W poszczególnych kategoriach kolejne miejsca zajęli:

KATEGORIA POSESJA ROLNICZA

I Miejsce
– Małgorzata Marciniak, Szczenurze gm. Wicko

II miejsce
– Teresa Zaręba, Wilkowo Nowowiejskie, gm. Nowa Wieś Lęborska
– Helena i Kazimierz Czaja, Bukowina gm. Cewice

III miejsce
– Maria Jagusiak, Dymnica gm. Wicko

Wyróżnieniami nagrodzono posesje:
– Katarzyna i Grzegorz Malek, Bukowina gm. Cewice
– Danuta i Zygmunt Rosin, Siemirowice  gm. Cewice
– Zygmunt Dampc, Wicko gm. Wicko

KATEGORIA POSESJA NIEROLNICZA

I miejsce
– 
Agnieszka Krzysiak i Daniel Żegunia, Wilkowo Nowowiejskie, gm. Nowa Wieś Lęborska

II  miejsce
– Agnieszka i Marek Szymańscy, Krępkowice gm. Cewice
– Beata Turowska, Lubowidz gm. Nowa Wieś Lęborska

III miejsce
– 
Danuta Chrzanowska, Tawęcino gm. Nowa Wieś Lęborska

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE komisja przyznała posesjom:
– 
Elżbieta i Jerzy Solscy, Nowa Wieś Lęborska gm. NWL
– Dorota i Tomasz Kańczuga, Szczenurze gm. Wicko
– Halina i Marcin Keller, Osowiec gm. Cewice

Wyróżnieniami nagrodzono posesje:
– 
Teresa i Franciszek Szymikowscy, Bukowina gm. Cewice
– Elżbieta i Antoni Korościk, Osowo  Lęborskie gm. Cewice
– Marzena Radtke, Krępa Kaszubska gm. Nowa Wieś Lęborska
– Małgorzata Kluk i Mariusz Szabała, Szczenurze gm. Wicko
– Żanetta Rosin – Kreft i Piotr Kreft, Bukowina gm. Cewice

KATEGORIA INNE

I miejsce
– 
Mariola i Grzegorz Kadłubowscy, Garczegorze gm. Nowa Wieś Lęborska

WYRÓŻNIENIA
– 
Elżbieta i Andrzej Ruchniewicz, Nowęcin gm. Wicko
– Anna Suchocka, Nowęcin gm. Wicko

Komisja serdecznie dziękuje uczestnikom konkursu za włożony wkład w ponoszenie estetyki swojej wsi i naszego powiatu.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody ufundowane przez:
– Starostę Powiatu Lęborskiego
– Wójta Gminy Nowej Wsi Lęborskiej
– Wójta Gminy Cewice
– Wójta Gminy Wicko

Komisja konkursowa bardzo gorąco dziękuje sponsorom nagród.

Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Lęborku

Fotografia z wręczenia nagród w konkursie "Żyjmy Ładniej" 2017

Fotografia z wręczenia nagród w konkursie "Żyjmy Ładniej" 2017

Fotografia z wręczenia nagród w konkursie "Żyjmy Ładniej" 2017

Fotografia z wręczenia nagród w konkursie "Żyjmy Ładniej" 2017