Logo Gminy Wycko

Wyniki konkursu na realizację w 2019 roku projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wójt Gminy Wicko  informuje o wynikach konkursu na realizację w 2019 roku projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu:

W ramach konkursu na realizację projektów dotyczących przedmiotu „Upowszechnianie sportu wśród młodzieży w Gminie Wicko w 2019 roku za pomocą szkoleń jeździeckich” wpłynęła 1 oferta

a) nazwa projektu

Upowszechnianie sportu wśród młodzieży w Gminie Wicko w 2019 roku za pomocą szkoleń jeździeckich”

b) nazwa i adres wnioskodawcy;

Jeździecki Klub Sportowy „SENNY”

Św. Huberta 6, 84-360 Nowęcin

c) opis przedsięwzięcia objętego projektem;

Projekt zakłada realizację zadań z zakresu sportu w zakresie jazdy konnej. Zadanie realizowane będzie poprzez: organizację treningów skokowych i ujeżdżeniowych, doskonalenie ogólnych umiejętności jeździeckich, udział w konsultacjach jeździeckich, udział w zawodach towarzyskich, regionalnych i ogólnopolskich.

d) łączny koszt projektu: 15 600,00 zł

e) kwota dotacji przyznanej na projekt: 10 000,00 zł

 f) uzasadnienia przyjęcia zgłoszonego projektu

Projekt będzie służył realizacji celów publicznych tj.:

1) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wicko;

2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Wicko do działalności sportowej;

3) zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;

4) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Wicko poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

W ramach konkursu na realizację projektów dotyczących przedmiotu „Rozwój sportu w Gminie Wicko w 2019 roku” wpłynęła 1 oferta.

a) nazwa projektu: „Rozwój sportu w Gminie Wicko w 2019 r. ”

b) nazwa i adres wnioskodawcy;

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Chrobry” Charbrowo

Charbrowo, ul. Łebska 4, 84-352 Wicko

c) opis przedsięwzięcia objętego projektem:

Projekt zakłada realizację zadań z zakresu sportu, czynny udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej, a także aktywny udział w wszelakich  turniejach halowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

d) łączny koszt projektu; 104  000,00 zł

e) kwota dotacji przyznanej na projekt: 90 000,00 zł

 f) uzasadnienia przyjęcia zgłoszonego projektu

Projekt będzie służył realizacji celów publicznych tj.:

1) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wicko;

2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Wicko do działalności sportowej;

3) zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;

4) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Wicko poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.