Logo Gminy Wycko

Wycieczka do Nawojowej i do Lądka – Zdroju dla dzieci z Gminy Wicko

Gmina Wicko już po raz kolejny organizuje wyjazd dla dzieci do zaprzyjaźnionych gmin partnerskich Nawojowa oraz Lądek – Zdrój. Z uwagi, iż liczba miejsc  jest ograniczona zachęcamy do zapisów.

Terminy:

wycieczka  do Nawojowej 22 – 30 czerwca 2019 r. – liczba miejsc 40.

wycieczka do Lądka  Zdroju  04 – 11 sierpnia 2019 r. – liczba miejsc 40.

Koszt wyjazdu zarówno do Nawojowej jak i Lądka – Zdroju to koszt  500 zł.

 Karty zgłoszenia dziecka można uzyskać w biurze GOKiS w Wicku.

Wycieczki skierowane są do uczniów klas IV-VIII i GIMNAZJUM.
Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko, nr rachunku 76 9324 0008 0000 0286 2000 0010. W treści przelewu należy umieścić wpis „Wycieczka”  „Wycieczka Lądek” i podać imię i nazwisko dziecka.