Logo Gminy Wycko

Wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich dotyczących wyboru Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

wybory sołtys