Logo Gminy Wycko

Wójt Gminy Wicko przyjął od harcerzy z Hufca ZHP Lębork Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemski Światło Pokoju wraz z życzeniami świątecznymi przyjął od harcerzy Wójt Gminy Wicko – Dariusz Waleśkiewicz. Mimo panującej pandemii, i tym razem Światło z Groty Narodzenia Pańskiego obiegło cały świat.

W tym roku światłu pokoju towarzyszy hasło „Światło służby”. Światło służby w wielowymiarowym znaczeniu, jako światło służby Bogu i Polsce, bliźnim. To odniesienie do Prawa Harcerskiego i roty przyrzeczenia, od którego rozpoczynała się droga każdego młodego druha i druhny – by stać się świadomym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Poznawanie  historii, bohaterów oraz przede wszystkim ideałów, które przyświecają harcerzom. Uznanie tych wartości jako zasad według których chce się żyć – to moment, w którym świadomie można złożyć harcerskie przyrzeczenie. Tegoroczne światło z Groty Narodzenia Pańskiego przyświecać ma pracy nad sobą, aby własnym działaniem dawać przykład innym. Setki tysięcy uszytych maseczek w czasie pandemii, zakupy i posiłki przynoszone starszym, dystrybucja płynów odkażających to namacalny wyraz harcerskiej służby bliźniemu. Oprócz pandemii rok 2020 przyniósł także kataklizmy naturalne w Polsce. Zarówno podczas pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, jak i powodzi na Podkarpaciu harcerze służyli lokalnej społeczności oraz pomagali strażakom i wojsku. Taka jest właśnie służba harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem i bezinteresowną pomocą pełnią służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

1

2