Logo Gminy Wycko

WIELKIE OTWARCIE PRZEDSZKOLA W WICKU.

Dzień 07.04 2017 r wpisał się na stałe w karty historii Przedszkola Gminnego w Wicku, ponieważ tego dnia odbyła się szczególna uroczystość-Uroczystość Otwarcia nowej części przedszkola.

Wszystkie obchody odbyły się w przedszkolu dokładnie o godzinie 13.00 ,kiedy to odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi przez p. Dyrektor-Dorotę Kijaczko, Wójta Gminy Wicko p. Dariusza Waleśkiewicza, Księdza Proboszcza-Stanisława Bugaja, Przewodniczącego Rady Gminy Wicko p-Jacka Sanucha, wykonawcę budynku p. Józefa Stanickiego oraz przedstawicieli przedszkolaków.

Następnie wszyscy zaproszeni goście zajęli miejsce na sali, gdzie pani Dyrektor powitała władze Gminy Wicko, Księdza Proboszcza, przedstawicieli Kuratorium i delegatury, kierowników jednostek oświatowych, Radnych gminy Wicko, Sołtysów a także Rodziców i wszystkie przedszkolaki i poprosiła Księdza Proboszcza o poświecenie budynku przedszkola.

W dalszej części uroczystości ponownie głos zabrała P. Dyrektor ,która w imieniu swoim, a także w imieniu całej społeczności przedszkolnej podziękowała wójtowi Gminy Wicko i wszystkim osobom które przyczyniły się do budowy przedszkola, wręczając im bukiety kwiatów. W następnej kolejności przemawiał Wójt Gminy Wicko, który podkreślił jak ważne w życiu dziecka jest Przedszkole , życzył sukcesów w dalszej pracy z dziećmi wszystkim pracownikom przedszkola. Głos zabrała także przewodnicząca Rady Rodziców p Barbara Pietrosiuk dziękując p, Dyrektor , Wójtowi, za pomoc i zaangażowanie przy budowie przedszkola. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał przepiękną odznakę przyjaciele przedszkola oraz własnoręcznie zrobiony przez przedszkolaków kwiatek.

Bardzo miłym dla gości było obejrzenie części artystycznej w wykonaniu dzieci. Na scenie zaprezentowały się kolejno poszczególne grupy wiekowe 3,4 latki-Motylki i 5, 6 latki -Rybki. Dzieci -w przepięknych strojach , swoimi występami wzbudziły zachwyt i za swoje występy otrzymały gromkie brawa.

Po występach-niespodzianka. Na salę wjechały torty-ogromny tort z napisem Uroczyste Otwarcie Przedszkola dla zaproszonych gości oraz 2 mniejsze torty-dla ,,Motylków ”i dla,, Rybek”( oba z pięknymi obrazkami). Później w sali obok odbył się poczęstunek .

Ta niebywała uroczystość pozostawiła niezapomniane wrażenie i chęć jeszcze lepszego wypełniania swojej misji, misji służenia dzieciom.