Logo Gminy Wycko

Ważna informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wicko niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Wójt Gminy Wicko informuje, iż powołano Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Rolnicy poszkodowani w wyniku suszy powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 9 lipca 2018 r., w Urzędzie Gminy Wicko, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego