Logo Gminy Wycko

W ramach programu Maluch+ do Naszej Gminy trafi 480 tys. zł. na budowę Żłobka w m. Charbrowo.

Promesę dofinansowania projektu Panu Wójtowi Dariuszowi Waleśkiewiczowi wręczył wczoraj w Urzędzie Gminy w Wicku Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.

To jest już Nasza kolejna próba wykorzystania środków w ramach modułu 1 a Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Niestety  w zeszłym roku nie znalazł się wykonawca, który zechciałby wykonać zadanie w zaplanowanym czasie i środkach. Na chwilę obecną już 15 marca br. odbędzie się otwarcie ofert na budowę Żłobka. Jesteśmy pełni nadziei, że już na początku przyszłego roku będzie można dokonywać zapisów na przyjęcie dziecka do nowo powstałej placówki.

rpt

promesa