Logo Gminy Wycko

Uwaga! Ustala się Regulamin przyznawania patronatów Wójta Gminy Wicko

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr WG/26/2019 Wójta Gminy Wicko, wprowadza się Regulamin przyznawania patronatów Wójta Gminy Wicko przedsięwzięciom o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, które mają szczególną rangę i znaczenie dla Gminy Wicko.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Wójta Gminy Wicko, który jest załącznikiem do Regulaminu, powinien być dostarczony do Urzędu Gminy w Wicku nie później niż 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.

  1. Zarządzenie
  2. Regulamin
  3. Wniosek o przyznanie patronatu Wójta Gminy Wicko