Logo Gminy Wycko

Uwaga na Afrykański Pomór Świń

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy również, że dnia 2 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku, odbędzie się spotkanie dotyczące zasad postępowania w celu ochrony przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Inspekcja Weterynaryjna ostrzega również, aby nie kupować, ze źródeł niewiadomego pochodzenia, dziczyzny oraz wieprzowiny, jak również produktów i przetworów spożywczych z tych mięs. Wszelkie podejrzenia o nielegalności produktów pochodzenia zwierzęcego należy zgłaszać do właściwych terenowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Obecnie na terenie kraju występuje zagrożenie rozprzestrzeniana się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF.

Wirus jest wysoce śmiertelny dla świń. Nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia również za pośrednictwem dzików oraz wszystkich części i produktów pozyskanych ze świń i dzików.

APEL
do hodowców trzody chlewnej
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  1. nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
  2. utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  3. stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  4. wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Ulotka graficzna dotoycząca afrykańskiego pomoru świń
Poniżej zamieszczamy odnośnik do materiału, którym jest:

Skan ulotki dotyczącej afrykańskiego pomoru świń – ASF (PDF 1.6 MB)