Logo Gminy Wycko

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2020

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020), Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2020”

Kwota dofinansowania może wynosić do 40% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. a) nie więcej niż 600zł/Mg odpadu zawierającego azbest- jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  2. b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zwierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Wicko.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2020 r.

Regulamin konkursu

wniosek 2020 azbest pdf

wniosek 2020 azbest doc