Logo Gminy Wycko

Spotkanie z doradcami emerytalnymi- 10 październik

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z doradcami emerytalnymi, pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Lęborku, którzy mieszkańcom Gminy Wicko przybliżą tematykę obniżenia wieku emerytalnego, a także udzielą porad oraz wykonają symulację przyszłego świadczenia.

Dyżur odbędzie się 10 października w godzinach od 9:00 do 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku.

Podczas dyżuru, osoby zainteresowane będą miały możliwość wypełnienia i złożenia wniosków o świadczenia emerytalne bez konieczności wizyty w Inspektoracie ZUS w Lęborku.UG Wicko 001