Logo Gminy Wycko

Spotkanie w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach na spotkanie, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 13:30 w Sali Rajców Lęborskiego Ratusza (s.101).

Na spotkaniu przedstawiciele Konsorcjum Energooszczędnych Rozwiązań Innowacyjnych z Trójmiasta przedstawia prezentacje pn. „Praktyczne wykorzystanie pomp ciepła, fotoogniw oraz innych odnawialnych źródeł energii w budynkach przemysłowych i wielomieszkaniowych”.

Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne przykłady zastosowania różnorodnych – w tym również najefektywniejszych – technologii pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej, opartych na odnawialnych źródłach energii.

Zaproszenie adresowanie jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do mieszkańców.