Logo Gminy Wycko

Spotkanie informacyjne dotyczące dostępu do szybkiego Internetu.

baner1

W związku z realizacją projektu szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie Gminy Wicko i innych gmin powiatu lęborskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej inwestycji. Projektowana sieć ma zapewnić możliwość szerokiego dostępu do szybkiego Internetu, efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usługi publicznych oraz wspomagać stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)* nadzorowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)** i współfinansowana ze środku unijnych.

We wtorek 5 marca 2019 r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej w Maszewku (Maszewko 7, 84-350 Wicko) odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym przedstawiciele inwestora będą mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania oraz rozwiać wątpliwości związane z realizowanym projektem. Serdecznie zapraszamy.

Informacje na temat projektu znajdują się także na stronie: www.cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa

Z poważaniem
Adriana Twardzik
Przedstawiciel inwestora

* Unijny program, który kompleksowo zajmuje się funduszami europejskimi dla rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program umożliwi szerszy dostęp do szybkiego Internetu oraz załatwianie spraw urzędowych przez Internet, umożliwi dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i nauki w Internecie oraz zwiększy kompetencje cyfrowe

** Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powstało w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), na mocy umowy finansowej zawartej między rządem Polski i Komisją Europejską. Od 2015 roku, już jako CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i innych programów powierzonych mu do realizacji. CPPC jest jednostką, która pracuje nie tylko nad realizacją, zarządzaniem i monitoringiem powierzonych jej programów, ale również na rzecz administracji i instytucji biorących udział w wykorzystaniu środków UE, wspierając je w przygotowaniach do efektywnego korzystania z pomocy, jaką zapewniają fundusze Unii Europejskiej.