Logo Gminy Wycko

Spotkanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych.

Wójt Gminy Wicko oraz Przewodniczący Rady Gminy Wicko zapraszają na spotkanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych.

Spotkania odbędą się w ramach konsultacji społecznych (pytań, odpowiedzi oraz propozycji). Przybliżą one zasady działania, aspekty techniczne i prawne instalacji fotowoltaicznych oraz wyjaśnią system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w regionalnym zakładem energetycznym w świetle znowelizowanych obowiązujących przepisów prawa.

Podczas spotkań mieszkańcy poinformowani zostaną o możliwościach i warunkach dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3.1 – Rozwój OZE.

Możliwość dofinansowania do 85% wartości projektu.

Zapraszamy na spotkania:

  • 29 sierpnia godz. 18:00  – GOKiS Wicko
  • 2 września godz. 18:00  – GOKiS Wicko

Spotkania poprowadzi EcoAG z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk.

Poniżej zamieszczamy ankietę dotyczącą doboru instalacji fotowoltaicznej 4 kWp i 6 kWp, wraz z informacją o możliwości zainstalowania jej na Państwa gospodarstwach w ramach programu RPO

Plakat - Spotkanie w sprawie instalacji fotowoltaicznych