Logo Gminy Wycko

Sesja Rady Gminy Wicko – ostatnia w mijającej kadencji 2014-2018

W dniu 16 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się XLV  Sesja Rady Gminy Wicko. Była to ostatnia sesja w kadencji 2014-2018.

przyciete

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Stanuch, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia.

Podczas sesji, radni zapoznali się z informacją o zadaniach wykonanych w okresie międzysesyjnym oraz  przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Posiedzenie ostatniej kadencji  Rady Gminy zamknął przewodniczący Rady Jacek Stanuch , dziękując za współpracę Wójtowi, Radnym,  Sołtysom  oraz Kierownikom jednostek  organizacyjnych Urzędu Gminy w okresie minionych czterech lat.

Wójt Gminy Wicko, Dariusz Waleśkiewicz, podziękował Radnym  oraz Sołtysom za udaną współpracę oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Gminy i jej mieszkańców.