Logo Gminy Wycko

Ruszyła druga część programu Czyste Powietrze 2.0.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w II części programu Czyste Powietrze. Program skierowany jest do osób o niższych dochodach. Na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku można uzyskać wyższą dotację. Konieczne będzie jednak przedstawienie zaświadczenia o dochodach wydane przez jednostkę samorządową.
W ramach programu Czyste Powietrze 2.0, właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1 400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację w wysokości 60% kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 000 zł.
NFOŚiGW uruchomił kalkulator dotacji. Pomoże on wnioskodawcom wyliczyć dotację na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
W Urzędzie Gminy w Wicku został utworzony punkt konsultacyjny, w którym urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie oraz skompletować wymagane załączniki.
Zaświadczenie o dochodach niezbędne do wniosku o dotację w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 mieszkańcy Gminy Wicko otrzymają w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Radosna 9 w Wicku.
Wszystkie szczegóły Programu znajdują się na stronie WFOŚiGW w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/…/nawet-do-37-000-zl-dotacji…