Logo Gminy Wycko

Rusza konkurs na najładniejszą posesję

 

Urząd Gminy w Wicku informuje o możliwości składania zgłoszeń do Powiatowego Konkursu na najładniejszą posesję „Żyjmy Ładniej”.

Konkurs jest organizowany w kategoriach:

 • posesja rolnicza,
 • posesja nierolnicza.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, adres i nr telefonu, przyjmowane będą do dnia
15 czerwca 2017r. w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 3, lub u sołtysów. Czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Jednocześnie przypominamy, iż uczestnicy poprzednich edycji przez 3 kolejne lata, nie mogą brać udziału w konkursie (uczestnicy konkursu w roku: 2014, 2015, 2016).

REGULAMIN
KONKURSU ,,ŻYJMY ŁADNIEJ”

Konkurs powiatowy ,,Żyjmy Ładniej” organizowany jest w powiecie lęborskim. Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Lęborskiego.

 1. Organizatorzy konkursu:

 •  Starostwo Powiatowe w Lęborku
 •  Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
 •  Wójt Gminy Cewice
 •  Wójt Gminy Wicko
 •  Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lęborku.
 1. Kategorie konkursu

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

 •  posesja rolnicza
 •  posesja nierolnicza.

Dopuszcza się udział w konkursie innych nieruchomości np. działki ogrodnicze, tereny zielone i inne.

3.Warunki uczestnictwa w konkursie:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 15 czerwca podpisanej karty zgłoszenia, stanowiący załącznik nr.1 do regulaminu konkursu.

4.Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa do 20 sierpnia 2017 roku. Podsumowanie konkursu powiatowego odbywa się na Dożynkach Powiatowych.

5. Organizacja konkursu

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

gminny – powołana przez Wójta Gminy komisja typuje do 20 czerwca, posesje – po 4 z każdej kategorii.

 1. Zgłoszenia wytypowanych posesji należy przekazać do Starostwa Powiatowego w Lęborku Wydział Ochrony Środowiska lub BP ODR w Lęborku .
 2. powiatowy – powołana przez Starostę Lęborskiego komisja w terminie do 20 sierpnia dokonuje lustracji i oceny zgłoszonych posesji.

Laureaci pierwszych miejsc w konkursie powiatowym zgłaszani są do udziału w konkursie ,,Piękna Wieś”.