Logo Gminy Wycko

Rocznica 60-lecia pożycia małżeńskiego

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice jak 60-lecie pożycia małżeńskiego. Właśnie taką rocznicę w dniu 20 lipca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu świętowały następujące pary małżeńskie z terenu Gminy Wicko:

  1. Państwo Magdalena i Stanisław Chilińscy świętowali 60 rocznicę ślubu
  2. Państwo Genowefa i Stanisław Mikołajczyk świętowali 68 rocznicę ślubu
  3. Państwo Krystyna i Jan Obidzińscy świętowali 64 rocznicę ślubu
  4. Państwo Janina i Piotr Podolak świętowali 65 rocznicę ślubu
  5. Państwo Marianna i Stanisław Woronowicz świętowali 62 rocznicę ślubu

Uroczystość długoletniego pożycia małżeńskiego to  niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pól wieku temu rodzinie – jest godny  naśladowania. Dlatego został on zauważony i doceniony przez Pana Dariusza Waleśkiewicza Wójta Gminy Wicko, który wręczył Jubilatom odznaczenie, pamiątkowy dyplom oraz kosz kwiatów i słodkich upominków. Ponadto w uroczystości wzięli udział: Pan Jacek Stanuch Przewodniczący Rady Gminy Wicko, Pani Agnieszka Wolańska Zastępca Wójta oraz Pani Anna Stasiak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wicku.

Po zakończeniu części oficjalnej, Jubilaci oraz wszyscy goście, zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz okolicznościowy tort.

Wszyscy Jubilaci otrzymali także  pamiątkowe grupowe zdjęcie z uroczystości.

Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życząc długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu, oraz radości z dzieci, wnuków i prawnuków.