Logo Gminy Wycko

Rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego w Charbrowie !!!

Szanowni Rodzice !

Rozpoczynamy zapisy dzieci do żłobka w miejscowości Charbrowo.

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie 11-21.08.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie  Gminnego Żłobka w Charbrowie lub w placówce Przedszkola Gminnego w Charbrowie.

UWAGA ! TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 31.08.2020 r.

  1. Informacje ogólne
  2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wicko. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin.
  1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2020 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a w szczególnych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia.
  2. Rekrutacja prowadzona jest w ramach 16 wolnych miejsc.
  3. W przypadku większej ilości podań decyduje uzyskana liczba punktów w ramach kryteriów dodatkowych.

REGULAMIN REKRUTACYJNY ..

wniosek_o_przyjecie__dziecka_do_zlobka_ w Charbrowie

uchwała o wysokości opłat