Logo Gminy Wycko

Przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

15 czerwca 2018 r. w Gdańsku Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz podpisał z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowa w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, dotyczy nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Przekazanie sprzętu OSP Wrzeście

Przekazanie sprzętu OSP Wrzeście

W ramach realizacji w/w zadania Gmina Wicko otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości dofinansowanie w wysokości 37.055,70 zł (tj., 99% wartości całkowitego kosztu zadania) na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Za pozyskane fundusze Gmina Wicko zakupiła dla każdej jednostki OSP z naszego terenu sprzęt zgodnie ze złożonym wcześniej przez nią zapotrzebowaniem, który jest niezbędny do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Są to m.in. automatyczny defibrylator zewnętrzny, piła ratownicza do szyb klejonych, torba ratownicza PSP R-1, przenośny zestaw oświetleniowy, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków oraz inne. Wszyscy wiemy, że to najczęściej Ochotnicze Straże Pożarne są pierwszą służbą, która pojawia się na miejscu wypadku i podejmuje działania ratownicze. Dlatego też cieszymy się z nowego sprzętu, który zdecydowanie usprawni naszym strażakom ratowanie ludzi.