Logo Gminy Wycko

Pracodawco – przyjmij stażystę!

Powiat Lęborski poszukuje pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem trzymiesięcznych staży dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staż  należy rozumieć jako nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu przez osoby pozostające bez zatrudnienia, nie mające doświadczenia w wyuczonym zawodzie. Praca wykonywana jest u pracodawcy, bez nawiązania z nim stosunku pracy.

Powiat Lęborski zapewnia:
– stypendium stażowe dla uczestników projektu,
– badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu.

Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do biura projektu:
Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 213, e-mail: aktywizacja@starostwolebork.pl, tel. 59 863-28-57.