Logo Gminy Wycko

“Powrót do zdrowia – powrót do pracy”.

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż od 01 września 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje bezpłatny Program Rehabilitacji Kompleksowej w ramach projektu pn. „Powrót do zdrowia- powrót do pracy”.

Szczegółowe informacje odnośnie programu są dostępne na stronie internetowej
https://www.pfron.org.pl/

1 2 3 4 5 6 7 8