Logo Gminy Wycko

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

W czwartek 12 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół w Cewicach odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W Turnieju udział wzięła młodzież reprezentująca gminy z powiatu lęborskiego (Cewice, Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Wicko).

Młodzież rywalizowała w trzech grupach wiekowych: 10-13 lat, 14-16 lat i 17-19 lat. Uczestnicy wcześniej przeszli eliminacje gminne. Turniej składał się z dwóch części: części pisemnej i egzaminu ustnego.

W części pisemnej uczestnicy odpowiadali na 30 pytań testowych. Po części pisemnej, do egzaminu ustnego zakwalifikowano z pierwszych dwóch grup wiekowych po pięć osób, a z grupy najstarszej trzy. Każdy z uczestników rozgrywki finałowej odpowiadał na 5 pytań. Zarówno wyniki części pisemnej jak i ustnej wskazują na wysoki poziom wiedzy, który zaprezentowali tegoroczni uczestnicy Turnieju.

Reprezentanci naszej gminy, Mateusz Mydło ze Szkoły Podstawowej w Szczenurzy zajął trzecie miejsce w pierwszej grupie wiekowej, w drugiej grupie wiekowej Wiktoria Leszczuk z Gimnazjum w Wicku również zajęła trzecie miejsce, a Aleksandra Mikołajewska ze Szkoły Podstawowej w Szczenurzy zajęła IV miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Powiatowy_turniej_wiedzy_pozarniczej036

Powiatowy_turniej_wiedzy_pozarniczej037

Powiatowy_turniej_wiedzy_pozarniczej048

Powiatowy_turniej_wiedzy_pozarniczej024