Logo Gminy Wycko

Powiatowy Konkurs na najładniejszą posesję „Żyjmy Ładniej”

Wójt Gminy Wicko serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w Powiatowym Konkursie na najładniejszą posesję „Żyjmy Ładniej”

Osoby chcące podzielić się pięknem swej posesji powinny złożyć deklarację w terminie do 15 czerwca 2018 r. Podsumowanie konkursu odbędzie się na Dożynkach Powiatowych.
Czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Wicko, pokój nr 3 lub pod nr tel. 059 8611-182/wew.126

Druk deklaracji do pobrania poniżej: