Logo Gminy Wycko

NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW...

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Od dnia 4 stycznia 2015 r. Powiat Lęborski, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 r. poz.1255), uruchomił trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej

Wsparcie dla NGO

Organizacje pozarządowe.

Wsparcie dla NGO

Od 4 stycznia 2016 roku w Lęborku dzięki dofinansowaniu Miasta Lęborka zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Lęborka do korzystania w Centrum Organizacji Pozarządowych z BEZPŁATNEGO, profesjonalnego wsparcia.

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku

ul. Krzywoustego 1 (pokój 135), 84-300 Lębork
tel. 59 726 09 24, kom. 728 945 959
eduq.biuro@gmail.com lub magdalena.pipka@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Jesteśmy na Facebooku

Jesteśmy na Facebooku

Gmina Wicko posiada swój profil na Facebooku

Profil Gminy Wicko na Facebooku

Komunikaty związane z zagrożeniem koronawirusem.
Koronawirus

Prośba do beneficjentów, wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego PO RYBY

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą do beneficjentów, wnioskodawców (oraz innych instytucji i osób) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego PO RYBY, aby od 12 marca 2020 roku do odwołania: ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów… czytaj dalej Prośba do beneficjentów, wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego PO RYBY

Koronawirus

Komunikat Wójta Gminy Wicko

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 od poniedziałku 16.03.2020 roku Urząd Gminy w Wicku wprowadza nowe procedury związane z obsługą interesantów. Celem procedur jest ograniczenie do minimum konieczności poruszania się interesantów po budynku urzędu. Najważniejsze zmiany: wszystkie wnioski i pisma będzie można… czytaj dalej Komunikat Wójta Gminy Wicko

unnamed

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko 2020r.

Konkurs został ogłoszony na zadania z zakresu: 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Na konkurs wpłynęły 4 oferty w terminie zgodnym z treścią… czytaj dalej Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko 2020r.

ogloszenie1_201702111637-300x300-s

Spotkanie informacyjne pn. “Dotacje na żłobki. Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. “Dotacje na żłobki. Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3″​,​organizowane 24 marca 2020 r., w Słupsku. Na spotkanie zapraszamy osoby oraz instytucje prowadzące lub planujące prowadzić żłobek (lub inną… czytaj dalej Spotkanie informacyjne pn. “Dotacje na żłobki. Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3”

Logo Gminy Wicko

Ogłoszenie naboru na partnera projektu w ramach konkursu dla Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza się nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych celem wspólnego przygotowania… czytaj dalej Ogłoszenie naboru na partnera projektu w ramach konkursu dla Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

thumb_c2f44be5ab244a46ddf9a5c7ee5249b7097bda49

Preferencyjne pożyczki ze środków UE na inwestycje małych przedsiębiorstw w fotowoltaikę

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej. Kwota pożyczki : od 30 000 zł  do 100 000zł. Okres spłaty: do 5 lat Całkowity koszt: oprocentowanie stałe 1,84 %-2,84 % w skali roku… czytaj dalej Preferencyjne pożyczki ze środków UE na inwestycje małych przedsiębiorstw w fotowoltaikę

PILNE

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: zaobserwowałeś… czytaj dalej Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

86969816_2463521240577352_8755418195856195584_n

Rozstrzygnięcie konkursu ,, Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”

Wójt Gminy Wicko informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego wpłynęły 2 oferty. Posiedzenie komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy nr WG/35/2020 z dnia 19.02.2020  w celu rozpatrywania… czytaj dalej Rozstrzygnięcie konkursu ,, Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”