Logo Gminy Wycko

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wójt Gminy Wicko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.:“Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”.

Poniżej  ZARZĄDZENIE NR WG/3/2019 WÓJTA GMINY WICKO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn. ,, Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”. do którego załącznikiem jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  1. Zarządzenie – ogłoszenie konkursu