Logo Gminy Wycko

Otwarty Konkurs Ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego.

Wójt Gminy Wicko ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w programie zdrowotnym „Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 14 – letnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie Gminy Wicko”.

Poniżej treść ogłoszenia konkursowego:

  1. Zarządzenie – ogłoszenie konkursu
  2. Formularz ofertowy