Logo Gminy Wycko

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych

Wójt Gminy Wicko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

  • „Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice” – 14 000 zł
  • „Aktywna edukacja na terenie Gminy Wicko – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” – 15 000 zł
  • „Działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii Morza Bałtyckiego” – 5 000 zł.
  • „Upowszechnianie innych form aktywności sportowej w tym Nordic Walking” – 9 000 zł
  • „Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – ich integracja ze społeczeństwem Gminy Wicko w 2018 r. – 8 000 zł
  • „Działaj lokalnie – aktywna integracja dzieci i młodzieży oraz osób starszych” – 15 000 zł

Dla zainteresowanych wzięciem udziału w realizacji powyższych zadań przygotowaliśmy więcej informacji pod poniższym odnośnikiem.

Informacja na Biuletynie Informacji Publicznej w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych