Logo Gminy Wycko

OSP w Wicku otrzymało dotację na zakup ubrań specjalnych w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP” z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnął konkurs wniosków „FLOREK – wsparcie dla OSP” na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki za kwotę 12 500,00 zł trafiło m.in. do Ochotniczej Straży Pożarnej z Wicka. W ramach tej dotacji zrealizowali zadanie pn. “Podniesienie potencjału technicznego jednostki OSP Wicko”. Nasza jednostka zakupiła ubrania specjalne, aby bezpiecznie prowadzić akcje ratownicze i usuwać skutki zagrożeń.
Koszt kwalifikowany zadania: 12 500,00 zł;
Dofinansowanie 100% ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 12 500,00 zł;
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie: http://www.wfos.gdansk.pl/
1indeks
1 2 3