Logo Gminy Wycko

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Wicko

z dnia 02 stycznia 2018 roku, dzień

30 marca 2018 roku (piątek)

ustala się dniem wolnym od pracy

w Urzędzie Gminy w Wicku.