Logo Gminy Wycko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wójt Gminy Wicko wprowadza reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku.

Obsługa interesantów od dnia 24 kwietnia 2020 roku będzie odbywała się:

 1. telefonicznie,
 2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej, w tym płatności zalecamy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wskazanych na stronie bip.wicko.pl,
 3. elektronicznych skrzynek pocztowych,
 4. poprzez składanie osobiste dokumentów (bez potwierdzenia) do przygotowanych na tę okoliczność skrzynek lub w inny sposób mając na uwadze zachowanie najwyższych środków ostrożności,
 5. osobiście w wyznaczonej strefie budynku Urzędu Gminy w Wicku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem daty i godziny wizyty, w przypadkach konieczności dokonania czynności w sprawach z zakresu:
  1. rejestracji stanu cywilnego
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych
  3. świadczenia usług komunalnych
  4. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  5. ochrony środowiska, w tym dotyczących:
   • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
   • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów

Interesant, osobiście załatwiający sprawy w Urzędzie, będzie obsługiwany wyłącznie w masce szczelnie zakrywającej nos i usta oraz w jednorazowych rękawiczkach.

Kasa Urzędu Gminy w Wicku jest czynna od godziny 10.00 do godziny 14.00  w dniach od poniedziałku do czwartku i od godziny 10.00 do 13.30 w piątki.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (www.obywatel.gov.pl). Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

DOWODY OSOBISTE

 1. wnioski o wydanie dowodu osobistego należy składać: drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 2. Dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
 3. informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149 wew. 133

ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE

 1. wszystkie wnioski dotyczące stałego lub czasowego zameldowania lub wymeldowania należy składać: drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 2. Dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#meldunek-i-wybory
 3. informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, wew. 133

ZGONY

zgłoszenie zgonu należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wicku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149 wew. 133 zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zgon

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – CEIDG

 1. wszystkie wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy składać drogą elektroniczną korzystając z informacji zawartych na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
 2. informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, wew. 128

WARUNKI ZABUDOWY/USTALENIE LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

 1. Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego należy składać:
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku Urzędu (wejście z tyłu budynku)
 4. informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149 wew. 135

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI INWESTYCJI

 1. Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji należy składać:
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku Urzędu (wejście z tyłu budynku)
 4. informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149 wew. 135

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

 1. Wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów  należy składać:
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku urzędu (wejście z tyłu budynku)
 4. informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, wew. 126

WNIOSKI I PODANIA DO URZĘDU MOŻNA WYSŁAĆ/ZŁOŻYĆ:

 1. pocztą na adres – Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko,
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku Urzędu (wejście z tyłu budynku)
 4. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Wójt Gminy
/-/
Dariusz Waleśkiewicz