Logo Gminy Wycko

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2020

Wójta Gminy Wicko z dnia 19 listopada 2020 roku,

dzień 24 grudnia br. ustala się dniem wolnym od pracy

w Urzędzie Gminy w Wicku.